Editorial

Vážení čtenáři,
investice do konkurenceschopnosti našich podniků se v poslední a zejménav předvolební, době staly oblíbeným heslem, k němuž se vyjadřuje doslova každý politik. Otázkou ovšem je, co si za tímto pojmem máme představit. Nové provozy postavené na „zelené louce“, vstup zahraničního partnera, nebo intervence státu do infrastruktury za peníze daňových poplatníků? Nabízím další řešení, které se už osvědčuje ve vyspělých průmyslových zemích na západ od našich hranic. Investice do bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci! Jak vyplývá z mezinárodních studií tvoří tyto investice v současné době víc než polovinu celkových investic v průmyslových podnicích. Bezpečnost práce a ochrana zdraví jsou i cenným a účinným marketingovým argumentem při vytváření reklamních kampaní a při sjednávání obchodních smluv. Podniky se totiž často chlubí i tím, že jejich dodavatelé mají zavedený systém ochrany zdraví při práci, že dodržují zásady bezpečné práce a tyto zásady bývají někdy i rozhodujícím prvkem při výběru dodavatele. Bohužel bezpečnost práce a ochrana zdraví u nás zatím nepatří mezi prvořadé úkoly, a to počínaje státní správou a konče managementem podniků. Zkrátka člověk v pracovním procesu je, až na čestné výjimky, na prvním místě pouze v proklamacích a heslech.
Jenom tak můžeme naplnit naše motto:

DISCIPLINA + MOTIVACE = BEZPEČNÁ PRÁCE

 

 

Ing. Eva Kiššová

šéfredaktorka